MS TÔN THẤT BÌNH

Global Ambassador | Sứ Giả Toàn Cầu

Dr. Thomas Stebbins
Tiến sĩ Tôn Thất Bình vốn là người Việt gốc Mỹ được sanh ở cố đô Huế. Bốn năm trước 30/4/1975, ông là Hội Trưởng Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp Việt Nam.
Nguyên là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 1995-2003 và hiện đảm nhận chức vụ sứ giả toàn cầu kể từ năm 2004 cho Cơ Quan Chứng Đạo Sâu Rộng Quốc tế. Đây là cơ quan truyền bá Phúc Âm đầu tiên có tầm hoạt động trên toàn thế giới.
Bao nhiêu năm trước đây, tại Việt Nam, cho đến cuộc di tản cuối tháng Tư năm 1975: Mục sư Tôn Thất Bình đã rao truyền sứ điệp cứu ân của Thượng Đế  từ mũi Cà Mau đến Vĩ Tuyến 17, Cầu Bến Hải: ở trên miền Cao Nguyên hẻo lánh cho nguời Thượng, ở Chợ Lớn cho người Hoa, ở nhà thờ quốc tế cho người Mỹ.
Đặc biệt trong mấy năm gần đây: ở vùng núi non rét buốt Lục Địa Trung Hoa, Á Châu cho người Trung Hoa, ở những miền băng giá vốn thuộc Liên Bang Nga-Sô cho nguời Nga và Đông Âu…
Kỷ niệm sâu đậm mà Ông Bà Mục sư Tôn Thất Bình có tại Việt Nam là trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Người chị và anh rể đã tử vì đạo và được chôn cất tại Ban-Mê-Thuột.
Tác giả của các tác phẩm Friendship Evangelism By The Book, Mission By The Book, Evangelism By The Book, D. James Kennedy’s Explosion of Evangelism, Pioneering With Christ In Viet Nam.
Song song với nổ lực truyền bá Phúc Âm, các tài liệu quan trọng trong linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng đả được soạn thảo kỷ lưỡng và hiệu quả bằng DVD, CD với những đề tài chọn lọc: Tin Mừng Cho Người Việt, Chăm Sóc Tân Tín Hữu, Sáu Sứ Điệp Tâm Linh, Truyền Giáo Theo Thánh Kinh, Bạn Thật, Trở Về Quê Hương….
Đặc biệt là Bà Tôn Thất Bình luôn ở bên cạnh để trợ giúp linh vụ nầy và đã soạn thảo các tài liệu cho Phụ Nữ Việt Nam với những đề tài như: Gia Đình Hạnh Phúc, Người Nữ Xứng Đáng, Người Mẹ Giương Mẫu…
Linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng được nhiều kết quả với sự hổ tương của phương pháp Truyền Giáo Vì Tình Bạn mà trước đây đã được thực hiện tại Hồng Kông năm 1977.  Tiến sĩ Tôn Thất Bình tiếp tục áp dụng và liên tục cải tiến cho đến nay.
Đầu năm 2008, Tiến sĩ Tôn Thất Bình và Bà đã đầu tư sồ tiền dành dụm suốt đời cộng với sự phụ giúp của một cập vợ chồng tín hữu để có đủ số tiền mua cơ sở làm Trụ Sở Trung Ương Đầu Tiên tại Việt Nam. Với sự giúp đở của toán CĐSR Việt Nam, Trụ Sở mang tên D. James and Anne Kennedy nầy được dùng làm Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế dành cho Linh Vụ Chứng Đạo Thế Giới.

No comments:

Post a Comment