LỊCH SỬ | HISTORY

Linh Vụ Chứng Đạo Sâu Rộng

Đức Chúa Trời đã làm một điều kỳ diệu chưa từng có. Điều độc nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài truyền cho chúng ta phải ra đi khắp thế gian để môn đồ hóa mọi dân tộc. Chứng Đạo Sâu Rộng nhắm mục tiêu thực hiện điều này! Chúng ta vâng theo đại mạng lệnh của Ngài và thiết lập công tác kết thân / chứng đạo / môn đồ hóa ở mọi quốc gia trên thế giới. Tất cả những việc này đã diễn ra như thế nào? Đây là một tóm lượt ngắn gọn về những điều hệ trọng đã dẫn đến linh vụ kỳ diệu này.
1959 Tôi và vợ tôi đã dời đến sống tại Fort Lauderdale, thuộc Florida, để khởi sự chức vụ làm mục sư  và lập một Hội-Thánh mới.
    Nhóm lại trong một ngôi trường, qua chín tháng đầu, chúng tôi thấy rằng số lượng tín hữu tham dự các buổi nhóm ngày càng suy giảm, từ bốn mươi lăm (45) người chỉ còn mười bảy (17) người.
1960 Mục sư Kennedy Smartt đã mời tôi giảng trong những buổi nhóm truyền giảng và phục hưng tại Atlanta, và tôi đã học được cách chứng đạo cá nhân từ ông.
1962 Tôi đã dạy linh vụ chứng đạo và dẫn những học viên đầu tiên của tôi – đó là Anne Kennedy, Victor Wierman, và Freeman Springer đi ra huấn luyện thực hành. Anne, Victor, và Freeman đã dẫn đưa những linh hồn đầu tiên đến với Chúa, và linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng ra đời!
1967 Khóa huấn luyện lãnh đạo CĐSR đầu tiên được tổ chức tại Fort Lauderdale, đã có 36 mục sư tham dự.
1970 Sách Chứng Đạo Sâu Rộng lần đầu tiên được xuất bản, và Chứng Đạo Sâu Rộng được chánh thức thành lập như là một tổ chức riêng biệt khỏi Hội-Thánh.
1971 Sự quan tâm đến linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng tăng cao khi 1500 mục sư và những người lãnh đạo tín đồ ghi tên tham dự khóa Chứng Đạo Sâu Rộng dành cho những người lãnh đạo vào tháng 2.
1972 Ban điều hành được tuyển chọn, và linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng được lan rộng ra các khu vực khác. Philadelphia và Chicago đã tổ chức các khóa huấn luyện Chứng Đạo Sâu Rộng.
1973 Vượt biên giới tiến vào Canađa, Chứng Đạo Sâu Rộng được giảng dạy tại Thần Học Viện ở Regina, Saskatchewan.
1974 Lan rộng đến Châu Âu, Chứng Đạo Sâu Rộng được phát động tại Anh Quốc, Đức và các nước Scandinavia.
1975 Tiếp tục phát triển với ảnh hưởng rộng rải của mình, Chứng Đạo Sâu Rộng được áp dụng tại Nam  Phi-châu, Zambabwe, và Úc châu.
1978 Khóa Chứng Đạo Sâu Rộng dành cho khu vực Châu Á được tổ chức lần đầu tiên tại Hồng-Kông, và từ đó nhanh chóng tiến vào các quốc gia khác trên lục địa này.
1983 Sau đó, linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng lan nhanh đến các vùng Nam Mỹ, Trung Mỹ, và Mễ-tây-cơ.
1987 Để bảo tồn những thành quả đã đạt được cũng như duy trì sự phát triển rộng rãi của linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng, các chức vụ Phó Chủ Tịch được bổ nhiệm trên mỗi lục địa.
1988 Không thoả lòng với sự kiện Chứng Đạo Sâu Rộng chỉ thực hiện trong 66 quốc gia mà thôi, tôi đã khuyến khích những vị Phó Chủ Tịch ở các lục địa phải thực hiện CĐSR trong mọi quốc gia vào năm 1995.
1989 Các vị Phó Chủ Tịch đã đáp ứng được sự khích lệ đó, và khoảng cuối năm 1989 báo cáo rằng linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng đã đến được 89 quốc gia.
1990 Trong vòng một năm, tổng số các quốc gia thực hành linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng tăng đến con số 103.
1991 Trong vòng một năm đáng kinh ngạc khác, linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng gia nhập thêm 17 lãnh thổ mới, đem lại tổng số là 120 quốc gia.
1992 Nước Nga, một đất nước đóng cửa khá nhiều năm, ngăn chặng bất kỳ sự xâm nhập truyền giáo nào, cũng đã bất ngờ mở cửa cho linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng, và tổng số nước áp dụng linh vụ này tăng lên đến 141.
1993 Đến được với nhiều lãnh thổ khó xâm nhập khác, linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng lan rộng đến tổng cộng 160 quốc gia.
1994 Chứng Đạo Sâu Rộng tiếp tục phát triển mạnh mẽ thêm một năm nữa, và tổng số các nước đạt đến con số 174.
1995 Chỉ trong một năm, CĐSR đã gia tăng 36 quốc gia mới! Đối với khả năng của con người thì việc gia nhập vào một số nước trong các quốc gia này là điều không thể thực hiện được. Nhưng, ngợi khen Đức Chúa Trời, cho đến cuối năm, chúng tôi đã vào được mọi quốc gia ngoại trừ – Bắc Triều Tiên.
1996 Linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng đã vào được Bắc Triều Tiên và đã đạt được mục tiêu là tất cả 211 quốc gia trên thế giới!

Theo chúng tôi được biết thì trước đây chưa có một giáo vụ Cơ-Đốc nào đến được với tất cả các quốc gia trên thế giới. Vô số người đã cầu nguyện. Rất nhiều người lo cho công việc Chúa đã hy sinh. Và kết quả là gì? Để quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời - một sự kiện trọng đại trong lịch sử Hội-Thánh.
Sự kiện trọng đại này có ý nghĩa đến nỗi chúng tôi đã mời ít nhất một người đại diện chính thức cho linh vụ Chứng Đạo Sâu Rộng của mỗi quốc gia trên toàn thế giới đến đây tham dự lễ kỷ niệm niềm vui lớn cùng với chúng tôi trong vòng bốn ngày tại Fort Lauderdale. Trước hết, chúng tôi thờ phượng Cha trên trời – Đấng đã làm nên điều kỳ diệu này. Rồi sau đó là bốn ngày thờ phượng, thông công, hội thảo, và lập kế hoạch chiến lược cho tương lai, và kết thúc lễ kỷ niệm bằng một bữa tiệc lớn đầy cảm động.
Nhưng thật tạ ơn Đức Chúa Trời, không ai trong chúng tôi xem lễ kỷ niệm lớn đó như là một sự kết thúc cả. Mà đó chỉ là sự khởi đầu, một khởi điểm cho những tiến triển tiếp theo, là một nền tảng vững chắc căn bản cho những bước tiến sâu hơn, rộng hơn, mạnh mẽ hơn vào mỗi một quốc gia đã đến được!
Xin cảm ơn và nguyện Đức Chúa Trời ban ơn dồi dào trên quí vị!

Amen.

1 comment:

  1. Government initiatives are nurturing 3D printing service providers while supporting technology standardization and investing in coaching the 3D printing workforce. From prototyping to full manufacturing, The best toddler gloves 3D Connectors can discover the quickest and most cost-effective solutions for your organization. Today, 3D printing reduces lead occasions to mere hours somewhat than weeks. A prototype mannequin can be produced at a fraction of the cost than when utilizing other traditional manufacturing strategies. Stainless metal has extensive variety|all kinds} of functions and is widely used throughout the mould-making business.

    ReplyDelete